Literatura

Wykaz źródeł poświęconych mennicy gdańskiej i ortom

1. M. Gumowski, Mennica Gdańska, Gdańsk 1990.

2. I. Szatalin, Orty Zygmunta III Wazy.

3. Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne (szczególnie nr. 63/64/67/70/73/77)

Dodaj komentarz