1612

Ort gdański 1612

1612-21612rv

Fot. Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Dodaj komentarz