1615

Ort 1615 z tarczą owalną na rewersie

1615-21615rv

Fot. Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Ort 1615 z tarczą gotycką na rewersie

ort1615av ort1615rv

fot. M. Pańków

Dodaj komentarz